top of page
Buscar
  • Foto del escritorAlcalde Benlloch

Per una mobilitat sostenible, ordenada i segura: treballem en la regulació municipal dels VMP

Els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), com els patinets, són una realitat cada vegada més present als nostres carrers. I cal regular-los per a garantir, sobretot, la seguretat tant dels conductors d'aquests vehicles com dels vianants. La regidora de Seguretat Ciutadana, la socialista Silvia Gómez, ha presentat la modificació de l'Ordenança de trànsit, circulació i seguretat viària que regularà els VMP.Els departaments de Policia i Mobilitat han elaborat aquest esborrany, que estableix que l'edat mínima per a conduir aquests VMP per la via pública serà de 15 anys. Els VMP només podran estar ocupats per una persona i serà obligatori l'ús de casc homologat. Respecte a les zones per les quals podran circular aquests vehicles, la normativa estableix la prohibició de circular per voreres o zones per als vianants. Sí que podran circular per vies ciclistes, carrils bici marcats per les voreres o ciclocarrers i per la calçada de les vies urbanes, sempre per la zona central del carril. Quant a l'aparcament, estarà prohibit estacionar-los lligats a arbres o mobiliari urbà i tampoc es podran aparcar en zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Es podran estacionar en voreres, però en cap cas en la línia de façana obstaculitzant el pas.

"Es tracta d'una normativa necessària per a garantir la seguretat tant dels usuaris d'aquests vehicles com dels vianants"

Una vegada elaborat l'esborrany de la modificació de l'ordenança, la tramitació d'aquesta continuarà amb l'informe jurídic del secretari municipal per a posteriorment obrir un període d'exposició pública. Una vegada resoltes les al·legacions, en cas que es presenten, la modificació de l'ordenança s'elevarà al Ple de l'Ajuntament per a la seua aprovació.

0 visualizaciones0 comentarios
bottom of page